Daily Archives: ตุลาคม 2, 2018

ประชาสัมพันธ์โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ในสถาบันอุดมศึกษา”

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ ฝ่ายวิช ... Read More »

ขอเชิญเข้าร้วมประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีเครือข่ายว ... Read More »