Daily Archives: กรกฎาคม 10, 2018

ประชาสัมพันธ์อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วย ศุนย์ประมานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทย ... Read More »