Monthly Archives: กรกฎาคม 2018

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการเข้าร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงก ... Read More »

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดงานเกษตรกำแพ ... Read More »

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “นักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว: IAD Award ) ประจำปี 2561 “

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว. ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 8

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ ... Read More »

ประชาสัมพันธ์อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วย ศุนย์ประมานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทย ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

ตามที่กลุ่มงานศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม สังกัด กองส่งเ ... Read More »