Daily Archives: พฤษภาคม 8, 2018

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย

ด้วยกลุ่มงานศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรไหม สังกัด กองส่งเสริ ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (อาจารย์ณัฐ ธัชยะพงษ์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการงิชาก ... Read More »

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบระบบบริหารจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(Research Management System)

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ได้จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติก ... Read More »