ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 7 ปีที่ 2 วันที่ 3 เมษายน 2561

Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ต้อนรับคณะดูงานจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการิชาการ ... Read More »

ประมวลภาพ โครงการ “การอบรมจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชากา ... Read More »

ประมวลภาพ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 ครั้งที่ 4

      เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กองส่งเสริมการวิจั ... Read More »

ประมวลภาพงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาว ... Read More »

ประมวลภาพ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 ครั้งที่ 2

โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที ... Read More »

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช คณะเภสัชศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคา ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประชุมคณะกรรมการบริหารกอ ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมจัดงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2560

กฐินสามัคคี ม.มหาสารคาม ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จั ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรม 5 ส และร่วมใจปลูกต้นไม้รอบอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศทางน ... Read More »