กองส่งเสริมการวิจัยรับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 21 ตุลาค

Read more

บุคลากรกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ได้ร่วมแห่ขบวนแห่กฐิน​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ประจำปี​ 2563

เมื่อวันที่​ 9​ เดือ

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย​ ครั้งที่​ 1​/2564​ ในประเด็น “ทุนนวัตกรรมเข้าถึงได้… ถ้าเข้าใจประเด็นโจทย์ปัญหา”

เมื่อวันที่​ 6​ เดือ

Read more
Site Statistics
  • Today's visitors: 39
  • Today's page views: : 79
  • Total visitors : 39
  • Total page views: 79