ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 ครั้งที่ 2

โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประชุมคณะกรรมการบริหารกอ ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมจัดงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2560

กฐินสามัคคี ม.มหาสารคาม ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จั ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรม 5 ส และร่วมใจปลูกต้นไม้รอบอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศทางน ... Read More »

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง มาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฎิบัติการและการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฎิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชา ... Read More »

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “แนวทางปฎิบัติความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้นและปฎิบัติการ” วันที่ 2 ของการอบรม

วันที่ 2 ของโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “แนวทางปฎิบัติคว ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรมแนวทางการปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

ในวันที่  19 กันยายน 2560 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชากา ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทร์พระราชทานในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาก ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางด้านชีวิภาพระดับสถาบัน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น.กองส่งเสริมกา ... Read More »

มมส จัดประกวดออกแบบลวดลายผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์สู่สากล

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ... Read More »