ภาพกิจกรรม

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรม 5 ส และร่วมใจปลูกต้นไม้รอบอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศทางน ... Read More »

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง มาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฎิบัติการและการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฎิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชา ... Read More »

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “แนวทางปฎิบัติความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้นและปฎิบัติการ” วันที่ 2 ของการอบรม

วันที่ 2 ของโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “แนวทางปฎิบัติคว ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรมแนวทางการปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

ในวันที่  19 กันยายน 2560 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชากา ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทร์พระราชทานในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาก ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางด้านชีวิภาพระดับสถาบัน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น.กองส่งเสริมกา ... Read More »

มมส จัดประกวดออกแบบลวดลายผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์สู่สากล

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ... Read More »

โครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมโครงการ Big Clea ... Read More »

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการได้จัดประชุมคณะกรรมการบริ ... Read More »

ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติ เรื่อง Scanning Electron Microscope Workshop by Hitachi model TM3030Plus

ด้วยศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดอบรมโครงก ... Read More »