ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย​ ครั้งที่​ 2​/2564​ หัวข้อ “แนวทางการขอรับจัดสรรทุนจาก สกสว. ปี 2564–2565”

เมื่อวันที่​ 24​ เดือนพฤศจิกายน​ พ.ศ.2563​ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม AR-201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย​ ครั้งที่​ 2​/2564​ ในหัวข้อ “แนวทางการขอรับจัดสรรทุนจาก สกสว. ปี 2564–2565” อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล)​ ได้กล่าวต้อนรับ ท่านวิทยากร​และผู้เข้าร่วมโครงการ​ พร้อมทั้งกล่าวเปิดโครงการ​ โดยมีศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) กล่าวรายงาน​ จากนั้นท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ​ 2​ รางวัล​ คือ​ 1.​ รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น​ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ (รองศาสตราจารย์​เบญจพร บุราณรัตน์​ คณะแพทยศาสตร์)​ และ​ 2.​ รางวัลผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น​ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ (ศาสตราจารย์ไพโรจน์​ ประมวล​ คณะวิทยาศาสตร์)​ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย​ ครั้งที่​2/2564 มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ... Read More »

บุคลากรกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ได้ร่วมแห่ขบวนแห่กฐิน​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ประจำปี​ 2563

เมื่อวันที่​ 9​ เดือนตุลาคม​ พ.ศ.2563​ เวลา​ 14.00​ น.​ ณ​ บริเวณตลาดน้อย เป็นวันตั้งองค์กฐินสามัคคี​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม … บุคลากรกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ได้ร่วมแห่ขบวนแห่กฐิน​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ประจำปี​ 2563​ และนำบริวารกฐินร่วมตั้งองค์กฐิน​ เพื่อร่วมทอดถวาย​ ณ​ วัดบ้านดอนสวน​ บ้านดอนสวน​ ตำบลท่าขอนยาง​ ตำบลท่าขอนยาง​ อำเภอกันทรวิชัย​ จังหวัดมหาสารคาม​ ในวันเสาร์​ ที่​ 10​ เดือนตุลาคม​ พ.ศ.2563 ข่าว : ปรีชา ศรีบุญเศษ ภาพ : ปัญญาวัฒน์  อาษาภา ที่มา : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ   Read More »

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 63 เวลา 09.00 น. กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมไหม   Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย​ ครั้งที่​ 1​/2564​ ในประเด็น “ทุนนวัตกรรมเข้าถึงได้… ถ้าเข้าใจประเด็นโจทย์ปัญหา”

เมื่อวันที่​ 6​ เดือนตุลาคม​ พ.ศ.2563​ ณ​ ห้องประชุม​ SC3-302 คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ได้มีการจัดพัฒนาศักยภาพนักวิจัย​ ครั้งที่​ 1​/2563​ ในประเด็น “ทุนนวัตกรรมเข้าถึงได้… ถ้าเข้าใจประเด็นโจทย์ปัญหา” โดยวิทยากร​ ดร.อำพล​ อาภาธนากร : ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม​ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม​ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ​ (องค์การมหาชน)​ ทั้งนี้​ ศาสตราจารย์​ ดร.อนงค์ฤทธิ์​ แข็งแรง​: รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน​ วิจัย​ และนวัตกรรม​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ได้กล่าวต้อนรับท่านวิทยากร​และผู้เข้าร่วมโครงการ​ พร้อมทั้งกล่าวเปิดโครงการ​บรรยาย โดยประเด็นการบรรยาย “ทุนนวัตกรรมเข้าถึงได้… ถ้าเข้าใจประเด็นโจทย์ปัญหา” มีประเด็นย่อย​ 3​ หัวข้อ​ คือ​ 1.​ ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม​ 2.​ การฟื้นฟูผลกระทบจากโควิค-19 และ​ 3.​ มิติปัญหาสังคมอุบัติใหม่ในเมือง Read More »

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุม​คณะกรรมการ​บริหาร​กอง​ส่งเสริม​การวิจัย​และ​บริการ​วิชาการ​ ครั้ง​ที่​ 6/2563​

Read More »

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ภาพกิจกรรม หลักการเขียนและเรียบเรียงหลักการและเหตุผลวาระการประชุม โดย นางสาวณภัทร  พรจำศิล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการประชุม   ภาพกิจกรรม การประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2564-2568) ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   ภาพกิจกรรม ประชุมชี้แจงหารือแนวทางการดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     ภาพกิจกรรม โครงการบริหารจัดการขยะและกิจกรรม 5ส(Big Cleaning Day)   Read More »

กองส่งเสริมการวิจัย ฯลฯ จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการได้จัด การประชุม คณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ชั้น 1 เพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 1/2563

       เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 1/2563 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม…. Read More »

งานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับชุมชน (MSU Engagement Thailand) และรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น               Read More »

ประชุมคณะกรรมการ​บริหาร​กอง​ส่งเสริม​การวิจัย​และ​บริการ​วิชาการ​ ครั้งที่​ 2​/2563

Read More »