ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Read More »

ผลการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ ค่าตอบแทนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  ครั้งที่ 9/2562

ผลการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ ครั ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างทอผ้า 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ ... Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

    Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอแผนงานประกอบการของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  เปิดรับแผนงานประกอบการข ... Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  เปิดรับทุนอุดหนุนการวิจ ... Read More »

ผลการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ ค่าตอบแทนการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 8/2562

ผลการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ ค่าตอบแทนการจดทะเบียนสิท ... Read More »