ข่าวประชาสัมพันธ์

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย

กองส่งเสริมการวิจัยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศ ... Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “แนวทางการปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นค้นและปฎิบัติการ”

ด้วยสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และศูนย์พันธุวิสวกรรมเทคโนโ ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการิชาการได้ต้อนรับคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการิชาการ ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล และการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5/2561

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชา ... Read More »

ประมวลภาพโครงการส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ ... Read More »

เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ด้วย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จะดำเนินการจัดโครงก ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย

ด้วยกลุ่มงานศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรไหม สังกัด กองส่งเสริ ... Read More »