งานวิจัยเด่น

ไมโครเวฟเซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดความเข้มข้นของน้ำตาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภกร หาญสูงเนิน และอาจารย์ ดร. อนุวั ... Read More »

นักวิจัย มมส ค้นพบหอยแก้วน้อยชนิดใหม่ของโลก

ผศ.ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ และอาจารย์ ดร. ศักดิ์บวร ตุ้มปี ... Read More »

สายอากาศสองความถี่

นักวิจัย หน่วยวิจัย แม่เหล็กไฟฟ้าเชิงคำนวณและระบบเชิงแสง (Re ... Read More »